Miejski Zakład Budynków - RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o., ul. Dmowskiego 1a, 37-450 Stalowa Wola

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzb-stalowawola.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MZB, którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego