Miejski Zakład Budynków - dane podstawowe

Miejski Zakład Budnyków

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dmowskiego 1A

37-450 Stalowa Wola

Adres

Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000077417

Regon: 831205960

NIP: 8652238944

Kapitał Zakładowy: 7 966 000,00 PLN

Informacje

Telefon: 15 643 36 90, 15 643 36 92

fax: 15 643 36 95

NIP: 8652238944

e-mail: biuro@mzb-stalowawola.pl

https://www.mzb-stalowawola.pl

Adres skrzynki ePUAP: /MZBStalowaWola/SkrytkaESP

Kontakt

Poniedziałek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 7:00 - 16:30

Środa - Piątek: 7:00 - 15:00

Godziny pracy