Miejski Zakład Budynków - zarząd

mgr Tomasz Gunia

prezes spółki
Zarząd

Barbara Lubas - Przewodnicząca Rady

Barbara Samek-Bednarek - Członek Rady

Marcin Janiec - Członek Rady

Rada nadzorcza