Miejski Zakład Budynków - zarząd

mgr Tomasz Gunia

prezes spółki
Zarząd

Barbara Lubas - Przewodnicząca Rady

Karolina Głogowska - Członek Rady

Janusz Siek - Członek Rady

Rada nadzorcza