Miejski Zakład Budynków - Status prawny

Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000077417

Kapitał Zakładowy: 7 966 000,00 PLN

Regon: 831205960

NIP: 8652238944

BDO: 000247887