Miejski Zakład Budynków - Udostępnianie informacji

Wykaz wniosków i odpowiedzi udzielanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2022

Dotyczy informacji o rodzajach wsparcia finansowego Wniosek do pobrania Odpowiedź na wniosek