Ilość przetargów: 6Strona: 1 z 1

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Orzeszkowej 9A w Stalowej Woli Aktualizacja 2021.08.24 - Informacja z otwarcia ofert dodatkowychNr: ZP.271.Pzp.1.2021Data: 2021.07.15
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Orzeszkowej 9A w Stalowej Woli
Czytaj więcej...

Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu przy ul. Dmowskiego 1 a w Stalowej WoliNr: 515798Data: 2020.02.25
Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o.: Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu przy ul. Dmowskiego 1 a w Stalowej Woli
Czytaj więcej...
Zwycięzca:  informacja w załączniku

Nr: 200/2018Data: 2018.07.19
Zagospodarowanie terenu wokół budynków na 9 i 11 przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli - rozbudowa układu dróg wewnętrzych i chodników z miejscami postojowymi i wiatą śmietnikową na terenie działki nr ew. 26/106 przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli
Czytaj więcej...

Nr: 192/2018Data: 2018.06.28
2018.07.18 AKTUALIZACJA - Zaświadczenie i powiadomienie
2018.07.16 AKTUALIZACJA
„Zagospodarowanie terenu wokół budynków nr 9 i 11 przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli – rozbudowa układu dróg wewnętrznych i chodników z miejscami postojowymi i wiatą śmietnikową na terenie działki nr ew. 26/106 przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli”.

Czytaj więcej...
Zwycięzca:  Wyniki do pobrania

Budowa dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej WoliNr: 98/2017Data: 2017.03.24
Ogłoszenie nr 50904 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
Stalowa Wola: Budowa dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli

UWAGA, ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Czytaj więcej...

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej WoliNr: 62/2016Data: 2016.07.06
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnobranżową dokumentację projektową budowlano-wykonawczą dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu, przygotowaniem STWiOR, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów, a także uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji (w szczególności decyzji pozwolenia na budowę) dla nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Orzeszkowej, dz. nr , Nr Dz 26/94, OBR 3 na bazie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji urbanistycznej i architektonicznej dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli (stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).
Czytaj więcej...
Zwycięzca:  ARCHI-PROJEKT Biuro Projektowe S.C. M. Głód, D. Kozak